Procesverbetering dankzij de PDCA-cyclus
11 augustus 2021 
2 min. leestijd

Procesverbetering dankzij de PDCA-cyclus

Wil je processen binnen jouw bedrijfsvoering optimaliseren? Maak gebruik van de PDCA-cyclus, bestaande uit Plan-Do-Check-Act. In dit blogartikel lees je meer informatie over de PDCA-cyclus en ontdek je hoe je deze kan integreren in jouw bedrijf.

Het is altijd belangrijk om te weten hoe een proces verloopt. De ideale combinatie is kwaliteit en snelheid. Heb je eenmaal de processtroom in kaart gebracht en weet je waar het mogelijk fout gaat of waar het niet goed loopt, dan kun je de werkprocessen beter gaan inrichten. Is er sprake van meerdere medewerkers in hetzelfde team, dan begint het met standaardiseren van werkzaamheden.


Voordelen van een uniforme werkwijze


Je gaat allemaal op exact dezelfde manier notuleren, de agenda’s beheren of documenten archiveren. Een uniforme werkwijze heeft in een samenwerking veel voordelen. Je kunt elkaar gemakkelijker vervangen, je vindt elkaars documenten sneller terug en de klant krijgt altijd hetzelfde resultaat. Bovendien is dit de kapstok waar je binnen lean alles aan kunt ophangen. Het bevordert de samenwerking en de verbinding met elkaar. Het geeft je een gevoel van gelijkwaardigheid, omdat je samen eigenaar bent van de processen. Daar krijg je als team energie van.


PDCA-cyclus: plan-do-check-act


En hoe doen we dat dan? Wij werken met een PDCA-cyclus. Deze cyclus geeft het principe weer van continue verbetering van werkprocessen en wordt gevormd door de facetten Plan-Do-Check-Act. Met dit principe wordt aangegeven dat voor het bereiken van een hogere kwaliteit een continue cyclus op gang moet worden gebracht voor het plannen van acties, het ten uitvoer brengen van geplande acties, het checken of de resultaten van de actie werkelijk zijn zoals was beoogd, en het bijsturen of bijstellen van de uitvoering of plannen naar aanleiding van de checkresultaten.


Pas de PDCA-cyclus toe


Redenen om de PDCA-cyclus in te zetten in het verbeteren van het werk;


· Opdrachten en taken die je krijgt, worden minder soepel uitgevoerd en je hebt er veel nawerk aan;

· Er worden steeds dezelfde fouten gemaakt … frustrerend!;

· De ‘P’ en de ‘D’ lukken nog wel, maar het blijkt moeilijk om de cyclus rond te maken;

· Wat je wilt bereiken lukt veelal niet of niet op de manier of in de vorm die je voor ogen had;

· In het samenwerken met je collega’s krijgen zij de ‘leukere’ klussen.


Wil jij jezelf blijven ontwikkelen door middel van blogs, e-learning en kennisdeling met vakgenoten? Meld je dan aan voor Clubp via deze link.